Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Sub-Department of Politics and Social Sciences

Fotoğraf/Photo Ad-Soyad/Name-Surname Akademik Unvan/Academic Title Ofis Telefonu/Office Phone E-Posta/E-Mail İdari Unvan/Administrative Title
Durukan Ayan

ORCID: 0000-0003-0465-3300

Araştırma Görevlisi

Research Assistant

+90 272 218 2091 durukanayan@aku.edu.tr Dördüncü Sınıflar Akademik Danışmanı

Academic Advisor to the Fourth Grade

Fatih Demirci

ORCID: 0000-0002-1030-6762

Doçent Doktor

Associate Professor

+90 272 218 2114 fdemirci@aku.edu.tr
Hatice Kırantepe

ORCID: 0000-0002-7858-6959

Araştırma Görevlisi

Research Assistant

(2547/35. Madde Görevlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi’nde Görevli/Currently Working at Istanbul University According to Law Number 2547, Article 35) h.kirantepe@gmail.com
Kerim Çınar

ORCID: 0000-0002-9645-5987

Doktor Öğretim Üyesi

Assistant Professor

+90 272 218 2003 cinar@aku.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı

Vice-Chair of the Department

Mustafa Fişne

ORCID: 0000-0001-7691-1255

Profesör Doktor

Professor

+90 272 218 2007 fisne@aku.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Başkanı

Head of the Sub-Department and Chair of the Department

Şenol Gündoğdu

ORCID: 0000-0001-6430-4386

Doktor Öğretim Üyesi

Assistant Professor

+90 272 218 2059 senolg@aku.edu.tr Üçüncü Sınıflar Akademik Danışmanı

Academic Advisor to the Third Grade

Zelkif Polat

ORCID: 0000-0002-0177-7247

Doktor Öğretim Üyesi

Assistant Professor

+90 272 218 2094 zpolat@aku.edu.tr
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Sub-Department of Urbanization and Environmental Problems

Fotoğraf/Photo Ad-Soyad/Name-Surname Akademik Unvan/Academic Title Ofis Telefonu/Office Phone E-Posta/E-Mail İdari Unvan/Administrative Title
Atahan Demirkol

ORCID: 0000-0002-7185-5781

Araştırma Görevlisi

Research Assistant

+90 272 218 2055 ademirkol@aku.edu.tr
Ethem Kadri Pektaş

ORCID: 0000-0002-8157-8861

Profesör Doktor

Professor

+90 272 218 2093 pektas@aku.edu.tr Anabilim Dalı Başkanı

Head of the Sub-Department

Hulusi Nusret Özsoy

ORCID: 0000-0002-8786-878X

Öğretim Görevlisi

Lecturer

+90 272 218 2064 hnozsoy@aku.edu.tr Birinci Sınıflar Akademik Danışmanı

Academic Advisor to the First Grade

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Sub-Department of Management Sciences

Fotoğraf/Photo Ad-Soyad/Name-Surname Akademik Unvan/Academic Title Ofis Telefonu/Office Phone E-Posta/E-Mail İdari Unvan/Administrative Title
Elifnur Düzsöz

ORCID: 0000-0002-5268-1990

Araştırma Görevlisi

Research Assistant

+90 272 218 2078 elifnurduzsoz@aku.edu.tr İkinci Sınıflar Akademik Danışmanı

Academic Advisor to the Second Grade

 

Bölüm Erasmus+ Koordinatörü

Departmental Erasmus+ Coordinator

Volkan Göçoğlu

ORCID: 0000-0002-7036-2416

Doçent Doktor

Associate Professor

+90 272 218 2035 volkangocoglu@gmail.com Anabilim Dalı Başkanı

Head of the Sub-Department

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Vice-Chair of the Department

*Akademik personel anabilim dalları içerisinde isim sırasına göre alfabetik olarak listelenmiştir. CV’lere ulaşmak için lütfen isimlerin üzerine tıklayınız. /Academic staff has been listed accordingly to alphabetical order under the sub-departments. If you would like to reach the CVs, please click on the names.

29 Mart 2016, Salı 30268 kez görüntülendi