Bölüm Yönetimi/Departmental Administration

 

Bölüm Başkanı/Chair

Prof. Dr. Mustafa Fişne

Bölüm Başkan Yardımcısı/Vice-Chair

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Kerim Çınar

Bölüm Başkan Yardımcısı/Vice-Chair

Doç. Dr./Assoc. Prof. Volkan Göçoğlu


Anabilim Dalı Başkanları/Heads of Sub-Departments

 

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı/Sub-Department of Urbanization and Environmental Problems:
Prof. Dr. Ethem Kadri Pektaş

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı/Sub-Department of Politics and Social Sciences
Prof. Dr. Mustafa Fişne

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı/Sub-Department of Management Sciences
Doç. Dr./Assoc. Prof. Volkan Göçoğlu

23 Mart 2016, Çarşamba 1971 kez görüntülendi