Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı’nın açılma gerekçesi ve amacı;  lisans, yüksek lisans, öğretim elemanı ve fiziki altyapı olarak bu programı yürütebilecek düzeyde olan bölümümüzde, sunmuş olduğumuz akademik bilgi ve yöntemi ileri bir düzeye taşıyarak kamuda ve özel sektörde akademik yetkinliğe sahip; siyasal, yönetimsel, toplumsal, kültürel ve iktisadi ilişkileri geniş bir perspektifte analiz edip yorumlayabilen, geçmişin ve bugünün dünyasını tahlil ederek geleceğin dünyasını kurabilen; araştırma, sorgulama, fikir ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş yönetici ve akademisyen adayları bireylerin zengin ve kapsamlı bir akademik içerikle yetiştirilmesini sağlamak ve gerek bulunduğumuz ilde, gerekse çevre illerde bu konuda ortaya çıkan yoğun talebi karşılamaktır.

Doktora programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanını ve Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Kamu Hukuku, Siyaset Bilimi, Siyaset ve Sosyal Bilimler gibi konuları içermektedir.

Doktora programına ilişkin başvuru koşulları ve kontenjanlar, her yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ilan edilmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Programı, diğer doktora programları gibi Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve YÖK tarafından belirlenen doktora başvuru kriterlerine göre öğrenci kabul edecektir:

  1. Sosyal bilimlerin ilgili alanlarında tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak;
  2. ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’e katılmış olmak, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde (EA) en az 55 standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak;
  3. YDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmak;
  4. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca’dan YDS’ye girmiş olup bu sınavdan en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer bir puan almış olmak şartları aranacaktır. Ayrıca bu öğrencilerden Türkçe yeterlilik belgesi istenir.

10 adet seçmeli ders ile seminer ve tez çalışmaları sonucunda eğitim süresi tamamlanır. Programda her ders üç kredi/beş AKTS ve seçmelidir. Seminer dersi kredisiz olarak alınacaktır. Programda her dönem için 30 AKTS’lik ders alan ve bunlardan başarılı olan öğrenciler doktora yeterlilik sınavına girebileceklerdir. Başarılı olmaları halinde hazırladıkları doktora tezlerinin tez jürisi tarafından başarılı bulunması ile gereken ölçütleri sağlamış olacak ve “Doktor” unvanını alacaklardır.

Doktora müfredatını görüntülemek için bu bağlantıya tıklayınız. (Son Güncelleme: 30.08.2021)

Click this link to view the Ph.D. curriculum.

30 Mart 2016, Çarşamba 2472 kez görüntülendi