Bölümümüzün değerli öğrencileri,

Bölümümüzü yeni kazanan öğrencilerin üniversite eğitimine uyum çalışmaları kapsamında birinci sınıf öğrencilerine 9 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 14:30’da Sabri Bektöre toplantı salonunda oryantasyon programı yapılacaktır.

1. Fakülte, Bölüm tanıtımı ve genel işleyiş hakkında bilgilendirme
2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve bağlı yönerge ile diğer ilgili yönetmelik ve yönergeler hakkında bilgilendirme
3. Yönetmeliklerin uygulama ilkeleri ve esasları hakkında bilgilendirme
4. Danışmanlık Hizmetleri hakkında bilgilendirme
5. Ders geçme ve başarı sistemi hakkında bilgilendirme
6. Öğrenci Değişim Programlarına (Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) ilişkin bilgilendirme ve tanıtım
7. Çift Anadal/Yandal/Yatay Geçiş Esaslarına ilişkin bilgilendirme
8. Muafiyet sınavları hakkında bilgilendirme
9. Öğrenci Bilgi Sistemi ve Mobil Uygulama hakkında bilgilendirme
10. Yeni kazanan öğrencilerin temel dersler ile ilgili kaynak kitapları nasıl temin edebilecekleri hakkında bilgilendirme
11. Kampüs alanlarında ve eğitim binalarında internetten nasıl yararlanılacağı hakkında
bilgilendirme
12. Uzaktan Eğitim Öğrenme Yönetim Sistemi ve uzaktan eğitim derslerinin işlenişi ile sınavları hakkında bilgilendirme
13. Öğrenci kulüp ve toplulukları hakkında bilgilendirme
14. TEKNOFEST çalışmaları hakkında bilgilendirme (Bu konuda istekli olan öğrenciler için
atölyelerin tanıtımı)
15. Rehberlik hizmetleri (Danışman, Psikolog, Diyetisyen vb.) hakkında bilgilendirme
16. Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile diğer ilgili Uygulama ve Araştırma Merkezleri hakkında bilgilendirme
17. Sosyal yaşam alanlarının (yemekhane, kantin, kafe, spor alanları vb.) tanıtımı
18. Kütüphane ve Kongre Merkezi ile birimlerin bünyesinde yer alan konferans salonlarının tanıtımı
19. Üniversite ve Şehir tanıtımı

04 Ekim 2023, Çarşamba 444 kez görüntülendi